روش تحقیق

  • روش تحقیق

  • گواهی دورهدارد
  • نوع ارائهآفلاین
  • شهریهندارد
  • موضوعآموزش‌های مهارتی و کاربردی / روش پژوهش
  • نوع دورهکوتاه مدت - تک درس
  • زبانفارسی

امتیاز :

بازگشت
روش تحقیق اساسی‌ترین مقوله‌ای است که در هر پژوهش مورد توجه است. یکی از فوائد بحث این است که چنانچه روش تحقیق متناسب با شناخت واقعیت تعیین شود، به مساله‌ای که با آن روبرو هستیم به سرعت پاسخ خواهد داد و اگر به این امر توجه لازم نشود، ممکن است نه تنها کشف واقعیت نکند بلکه پژوهش ما دچار انحراف گردد. در حقیقت روش تحقیق به معنای استفاده از راه و روش و حتی ابزاری است تا محقق را هر چه زودتر به جواب برساند، اما پاسخ سوال بدون شک در بستر پیش فرض‌هایی شکل می‌گیرد که محقق به آن پای‌بند است.
اطلاعات کلی :
دوره روش تحقیق که در 33 جلسه تنظیم یافته است، بیان روش‌هايي است كه علوم مختلف اسلامي از آنها براي تحقيقات خود و كشف نتايج اين دانش‌ها از آن بهره برده‌اند. همچنین انواع روش‌های تحقیق از جمله روش توصیفی- تبیینی، ارزیابی، روش فرضیه‌ای قیاسی، روش اکتشافی- تجربه‌ای- کتابخانه‌ای و روش جمعی اشاره مبسوط خواهد شد.
نمونه محتوی درس :