حقوق خصوصی

  • حقوق خصوصی

  • شهریهدارد
  • طول دوره5 نیمسال
  • موضوعفقه و حقوق / حقوق‌ جزای‌ خصوصی‌ اسلامی‌
  • نوع دورهبلند مدت - کارشناسی ارشد
  • زبانفارسی

امتیاز :

حقوق خصوصی به روابط بین خود مردم می­پردازد که مهمترین آنها روابط تجاری است که عامل ایجاد رشته حقوق تجارت شده است و یا مسائل مربوط به حقوق مدنی است که از آن جمله می­توان به اموال، مالکیت، قراردادها، مسوولیت­هایی که اشخاص در خطاهایی که مرتکب می­شوند برایشان به وجود می آید مثل مسوولیت ناشی از حوادث، قواعد مربوط به ارث، وصیت، ولادت، اقامتگاه اشخاص و دهها مورد دیگر اشاره کرد.
اطلاعات کلی :
حقوق خصوصی (private law) مجموعه قواعد حاكم بر روابط اشخاص جامعه با یکدیگر است و یکی از دو شاخه اصلی دانش حقوق بشمار می­آید. حقوق خصوصی در مقابل حقوق عمومی قرار می‌گیرد که به روابط میان افراد با دولت و سازمان‌های دولتی می‌پردازد.
اهداف دوره :
1. قدرت تحليل و استنباط بالا ، قدرت استدلال، جسارت، خلاقیت ذهنی و از همه مهمتر فن بیان خوب و فن دفاع 2. پرورش نیرو جهت تصدی امر قضاوت، وکالت و دیگر مسئولیت­های حقوقی 3. تربیت محققان و پژوهشگران تخصصی حقوق خصوصی
سرفصل مطالب :
1. مباحث فقهی حقوقی قراردادها و معاملات 2. شرکتها، اسناد و اوراق تجاری 3. حقوق بين الملل خصوصی 4. آئین دادرسی مدنی