کلام اسلامی (ارشد فارسی)

  • کلام اسلامی (ارشد فارسی)

  • شهریهدارد
  • طول دوره4 نیمسال
  • موضوعفلسفه، کلام و عرفان / کلام اسلامی
  • نوع دورهبلند مدت - کارشناسی ارشد
  • زبانفارسی

امتیاز :

رشته کلام اسلامی به منظور تبیین اندیشه اسلامی و عقیده اسلامی در اسلام طراحی شده است. و به دانش آموختگان این دوره، مدرک رسمی کارشناسی ارشد کلام اسلامی اعطا می­گردد.
اطلاعات کلی :
1. تربیت کارشناسان اندیشه اسلامی با رویکرد بین المللی 2. معرفی ظرفیت علوم عقلی در اسلام به جامعه جهانی 3. ایجاد آمادگی دانش پژوهان برای تحصیل در دوره­های تخصصی کلام، فلسفه و عرفان اسلامی و فلسفه اخلاق
سرفصل مطالب :
1. مباحث عمومی ادیان 2. منطق و فلسفه 3. کلام و عقاید 4. مسائل جدید کلامی 5. تاریخ کلام