• شهریهدارد
  • طول دوره5 نیمسال
  • موضوعفلسفه، کلام و عرفان / کلام اسلامی
  • نوع دورهبلند مدت - کارشناسی ارشد
  • زبانالعربية

امتیاز :