معارف اسلامی

  • معارف اسلامی

  • شهریهدارد
  • طول دوره8 نیمسال
  • موضوعادیان و مذاهب / فرق شیعه
  • نوع دورهبلند مدت - کارشناسی
  • زبانفارسی

امتیاز :

دوره کارشناسی رشته معارف اسلامی عبارت است از مرحله ای که فراگیران با دروس تخصصی رشته مربوطه آشنا شده و در پایان موفق به اخذ مدرک کارشناسی در آن رشته می شوند.
اهداف دوره :
1. تربیت کارشناس آشنا به معارف اسلامی؛ 2. آشناساختن دانش­پژوهان با مهم­ترین متون معارف اسلامی؛ 3. پرورش روح تحقیق و پژوهش در فراگیران؛ 4. تربیت فراگیران مستعد برای ورود به دوره کارشناسی ارشد؛ 5. ایجاد زمینه تعالی اخلاقی و معنوی فراگیران؛ 6. ایجاد توانایی استفاده از متون عربی؛ 7. آشنایی با مباحث فقه و اصول در حد نیاز.
سرفصل مطالب :
1. آموزش معارف اسلامی 2. آشنایی با احکام و فقه 3. آموزش قواعد و ادبیات عرب 4. آموزش عقاید