• گواهی دورهندارد
  • نوع ارائهآفلاین
  • شهریهندارد
  • موضوعآموزش‌های مهارتی و کاربردی / مدیریت
  • نوع دورهکوتاه مدت - تک درس
  • زبانالعربية

امتیاز :