فلسفه و عرفان اسلامی(العربية)

  • فلسفه و عرفان اسلامی(العربية)

  • رسوم دراسيةيوجد
  • طول الدورة9 نصف السنة
  • موضوعفلسفه، کلام و عرفان / فلسفه اسلامی
  • نوع الدورةطويلة الأمد - بكالوريوس
  • اللغةالعربية

درجة :

رشته فلسفه و عرفان اسلامی به منظور تبیین اندیشه اسلامی و علوم عقلی در اسلام طراحی شده است. به دانش آموختگان این دوره، مدرک رسمی کارشناسی فلسفه و عرفان اسلامی اعطا می­گردد.
اهداف الدورة :
1. تربیت کارشناسان اندیشه اسلامی با رویکرد بین المللی 2. معرفی ظرفیت علوم عقلی در اسلام به جامعه جهانی 3. ایجاد آمادگی دانش پژوهان برای تحصیل در دوره­های تخصصی کلام، فلسفه و عرفان اسلامی
هيكلية المطالب :
1. اعتقادات 2. فلسفه اسلامی 3. عرفان اسلامی 4. احکام 5. ادبیات عربی 6. علم منطق