درآمدی بر شیعه‌شناسی

  • درآمدی بر شیعه‌شناسی

  • گواهی دورهدارد
  • نوع ارائهآفلاین
  • شهریهندارد
  • موضوعادیان و مذاهب / تاریخ تشیع
  • نوع دورهکوتاه مدت - تک درس
  • زبانفارسی

امتیاز :

بازگشت
یکی از علل مهم پرداختن به مبحث شیعه‌شناسی این است که تشيع همواره در طول تاریخ موضوع ‌بحث و جدال بوده و دانشمندان مختلف در این باره کتاب‌های متعددی نوشته‌اند. برخی شیعه را فرقه‌ای جدای از اسلام، و برخی برخاسته از تفکر ناب اسلامی، و برخی نیز برخاسته از تفکری انحرافی در اسلام می‌دانند.
اطلاعات کلی :
در این دوره پس از ارائه تعریفی كلي از شیعه‌شناسی و پیشینه و ضرورت بحث، به انگيزه‌هاي مطالعات شيعه‌شناسي و ویژگی‌هاي بارز آن پرداخته خواهد شد؛ پس از آن مهم‌ترین سرفصل‌های شيعه‌شناسي طرح می‌شود که عبارت‌اند از: واژه‌شناسی تشیع، تعریف شیعه، اقسام و اشکال شیعه، شکل‌گیری تفکر و مذهب شیعی در عصر پیامبر (ص)، تفرقه در شیعه، فِرَق زنده و منسوخ شیعه، دوره‌های تاریخی، نقش ائمه (ع) در حفظ، بالندگی، پیشرفت و گسترش تشیع در جهان امروز. اختلاف در فرق منسوب به شیعه، دوره‌های تاریخی شیعه و منابع فکری شیعه نیز از عناوین مورد بحث در این دوره می‌باشد. دستاوردهای درس برای دانش‌پژوه: در پایان این درس از دانش پژوه انتظار می‌رود تا با مسایل ذیل آشنا شود: 1. ضرورت و پیشینه بحث شیعه شناسی 2. ویژگی‌های مذهب تشیع 3. شیعه و دیدگاه‌های مختلف در مورد منشأ پیدایش 4. عوامل به‌وجود آمدن تفکر شیعه در عهد رسول خدا (ص) 5. فرق منسوب به شیعه 6. دوره‌های تاریخی شیعه 7. منابع فکری شیعه