آموزش زبان عربی

 • آموزش زبان عربی

 • گواهی دورهدارد
 • نوع ارائهآنلاین
 • شهریهدارد
 • موضوعآموزش‌های مهارتی و کاربردی / آموزش زبان
 • نوع دورهآموزش زبان
 • زبانفارسی

امتیاز :

مشاهده بازگشت

اساتید دوره

 • TEACHER محمد جمال شاكري
 • TEACHER مريم جهاني فرد
 • TEACHER فاطمه جهاني فرد
 • TEACHER معصومه جهاني فر
 • TEACHER محمد جواد عدالت خواه
اطلاعات کلی :

توجه:                   1. ثبت نام در صورتی قطعی میشود که مراحل پرداخت وجه تکمیل شده باشد.

                     2. در صورت انصراف از شرکت در دوره، به هيچ عنوان امکان عودت وجه وجود ندارد.