آموزش زبان فارسی Language education
آموزش زبان فـارسی
آموزش زبان فـارسی
Certificate
Has it
Type of presentation
Online
Tuition fee
Has it
فقه و حقوق العربية B.A. Degree
الشریعه الاسلامیه
الشریعه الاسلامیه
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
8 Semester
آموزش زبان فارسی Language education
آموزش زبان عربی
آموزش زبان عربی
Certificate
Has it
Type of presentation
Online
Tuition fee
Has it
علوم قرآن العربية B.A. Degree
علوم القرآن و الحدیث
علوم القرآن و الحدیث
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
9 Semester
آموزش زبان فارسی Language education
آموزش زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی
Certificate
Has it
Type of presentation
Online
Tuition fee
Has it
تفسیر قرآن العربية M.A. degree
التفسیر و علوم القرآن
التفسیر و علوم القرآن
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
4 Semester
ادیان غیرابراهیمی Azari B.A. Degree
معارف اسلامی(Azari)
معارف اسلامی(Azari)
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
8 Semester
فلسفه اسلامی العربية B.A. Degree
فلسفه و عرفان اسلامی(العربية)
فلسفه و عرفان اسلامی(العربية)
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
9 Semester
آموزش‌های مهارتی و کاربردی فارسی Short-term
پودمان دروس مشترک سطح چهار جامعه المصطفی (ص)
پودمان دروس مشترک سطح چهار جامعه المصطفی (ص)
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Does not have
فقه و حقوق فارسی B.A. Degree
فقه اسلامی
فقه اسلامی
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
8 Semester
روش پژوهش فارسی Short-term
روش تحقیق
روش تحقیق
Certificate
Has it
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Does not have
مهدویت در شیعه اردو B.A. Degree
کلام اسلامی(اردو)
کلام اسلامی(اردو)
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
9 Semester
فلسفه اخلاق العربية M.A. degree
الاخلاق الاسلامیة- فلسفة الاخلاق
الاخلاق الاسلامیة- فلسفة الاخلاق
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
4 Semester
فقه و حقوق العربية M.A. degree
فقه الاسرة
فقه الاسرة
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
7 Semester
ادیان و مذاهب فارسی Short-term
آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی
آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی
Certificate
Has it
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
ادیان و مذاهب فارسی Short-term
نیازهای منطقه‌ای- پاسخ به شبهات
نیازهای منطقه‌ای- پاسخ به شبهات
Certificate
Has it
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Does not have
تاریخ تشیع فارسی Short-term
درآمدی بر شیعه‌شناسی
درآمدی بر شیعه‌شناسی
Certificate
Has it
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Does not have
علوم قرآن فارسی B.A. Degree
علوم قرآن و حدیث
علوم قرآن و حدیث
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
9 Semester
آموزش زبان فارسی B.A. Degree
زبان و ادبیات فارسی
زبان و ادبیات فارسی
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
10 Semester
آموزش زبان فارسی Language education
آموزش معارف اسلامی
آموزش معارف اسلامی
Certificate
Has it
Type of presentation
Online
Tuition fee
Has it
علوم قرآن فارسی Short-term
قرآن و علوم جدید
قرآن و علوم جدید
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
آموزش‌های مهارتی و کاربردی indonesian Short-term
Ijtihad, Taqlid dan Thoharoh
Ijtihad, Taqlid dan Thoharoh
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
علوم قرآن فارسی Short-term
آشنایی با عقاید اسلامی
آشنایی با عقاید اسلامی
Certificate
Has it
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Does not have
آموزش‌های مهارتی و کاربردی فارسی Short-term
مهارتهای هفتگانه رایانه (ICDL)
مهارتهای هفتگانه رایانه (ICDL)
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Does not have
علوم قرآن فارسی Short-term
آشنایی با منابع علوم اسلامی
آشنایی با منابع علوم اسلامی
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
آموزش زبان فارسی Language education
آموزش زبان انگلیسی - ویژه کارمندان
آموزش زبان انگلیسی - ویژه کارمندان
Certificate
Has it
Type of presentation
Online
Tuition fee
Does not have
آموزش زبان فارسی Language education
آموزش زبان انگلیسی - مدرسه علوم و معارف
آموزش زبان انگلیسی - مدرسه علوم و معارف
Certificate
Does not have
Type of presentation
Online
Tuition fee
Does not have
آموزش زبان فارسی Language education
آموزش زبان عربی - مدرسه علوم و معارف
آموزش زبان عربی - مدرسه علوم و معارف
Certificate
Does not have
Type of presentation
Online
Tuition fee
Does not have
علوم قرآن اردو B.A. Degree
علوم قرآن اور حدیث
علوم قرآن اور حدیث
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
9 Semester
فروع دین indonesian Short-term
Khumus dan Zakat
Khumus dan Zakat
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Does not have
تفسیر قرآن English M.A. degree
Exegesis and Quranic Sciences
Exegesis and Quranic Sciences
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
4 Semester
اسلام‌شناسی فارسی Short-term
آشنایی با عرفان اسلامی (2)
آشنایی با عرفان اسلامی (2)
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
معرفت اهل‌بیت فارسی Short-term
آشنایی با عرفان اسلامی (1)
آشنایی با عرفان اسلامی (1)
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
تاریخ اسلام فارسی Short-term
آشنایی با تاریخ و منابع حدیث
آشنایی با تاریخ و منابع حدیث
Certificate
Has it
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Does not have
اصول‌ فقه‌ فارسی Short-term
آشنایی با دانش فقه
آشنایی با دانش فقه
Certificate
Has it
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
آموزش‌های مهارتی و کاربردی فارسی Short-term
ارزش‌های موردنیاز برای بهره‌وری آموزش عالی در تربیت استعداد‌های برتر
ارزش‌های موردنیاز برای بهره‌وری آموزش عالی در تربیت استعداد‌های برتر
Certificate
Does not have
Type of presentation
Online
Tuition fee
Has it
حقوق‌ جزای‌ خصوصی‌ اسلامی‌ فارسی M.A. degree
حقوق خصوصی
حقوق خصوصی
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
5 Semester
معرفت اهل‌بیت فارسی Short-term
آسیب‌شناسی عرفان و تصوف
آسیب‌شناسی عرفان و تصوف
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
مطالعات زن و خانواده فارسی B.A. Degree
معارف اسلامی و مطالعات زنان
معارف اسلامی و مطالعات زنان
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
8 Semester
شیعه‌شناسی فارسی B.A. Degree
شیعه شناسی
شیعه شناسی
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
9 Semester
اسلام‌شناسی فارسی Short-term
قرآن و علوم جدید
قرآن و علوم جدید
Certificate
Has it
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Does not have
اقتصاد اسلامی فارسی Short-term
اقتصاد خانواده
اقتصاد خانواده
Certificate
Has it
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Does not have
آموزش زبان فارسی Short-term
دوره تربيت مدرس آموزش زبان فارسي ويژه دانش آموختگان غير ايراني المصطفي
دوره تربيت مدرس آموزش زبان فارسي ويژه دانش آموختگان غير ايراني المصطفي
Certificate
Has it
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
اصول دین فارسی Short-term
مبانی و روش‌های دعوت به نماز
مبانی و روش‌های دعوت به نماز
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
رسانه فارسی M.A. degree
دین و رسانه (ارشد)
دین و رسانه (ارشد)
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
7 Semester
تفسیر قرآن اردو M.A. degree
تفسیر اور علوم قرآن
تفسیر اور علوم قرآن
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
4 Semester
تفسیر قرآن فارسی M.A. degree
تفسیر و علوم قران
تفسیر و علوم قران
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
4 Semester
فلسفه اخلاق English M.A. degree
Islamic Ethics-Moral Philosophy
Islamic Ethics-Moral Philosophy
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
4 Semester
کلام اسلامی العربية M.A. degree
کلام اسلامی (ارشد)
کلام اسلامی (ارشد)
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
5 Semester
اخلاق اسلامی English M.A. degree
اخلاق اسلامی-اخلاق کاربردی(English)
اخلاق اسلامی-اخلاق کاربردی(English)
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
4 Semester